روزنامه شرق دوشنبه ۲۴/۱۱/۸۴ صفحه جامعه

رئيس شوراى شهر تهران اعلام كرد:


شهردارى از قطع درختان
 
پارك جنگلى لويزان خبر
 
 داشت

 
171726.jpg گروه اجتماعى: رئيس شوراى شهر تهران روز گذشته تكليف قطع چند هزار اصله درخت پارك لويزان را روشن كرد. در حالى كه مدير كل محيط زيست استان تهران از نبود مجوز براى قطع اين درختان صحبت مى كند، رئيس شوراى شهر تهران اعلام كرد قطع درختان پارك لويزان براساس مصوبه شوراى شهر تهران بوده است... ادامه
/ 0 نظر / 21 بازدید