شهرداري دست بردار نيست يا آقاي قاليباف؟!!

تخريب جنگل هاي لويزان دوباره شروع شد. پنج شنبه 4/12/84 ماموران شهرداري پيرو حكم قضايي مبني بر پاكسازي محل از اثر تخريب دوباره دست به تخريب پارك جنگلي لويزان زدند و اين بار 700 اصله درخت ذيگر قطع شد. كه تا كنون جمعا درحدود 13 هزار درخت از اين پارك جنگلي نابود شدند. البته ماشين تخريب هنوز روشن است و گويا شهرداري دست بردار نيست. بعضي ها مي گويند علت اين سماجت شهرداري واقع شدن منزل آقاي قاليباف (شهردار فعلي) در شهركي حوالي محدوده پروژه است و ايشان مجبورند هر شب براي رسيدن به منزل در ترافيك بمانند و اين پروژه به ميزان قابل توجهي از اين بار ترافيكي مي كاهد!! كاش آقاي قاليباف ساكن خيابان نظام آباد بود تا ترتيبي اتخاد مي كرد تا پروژه هاي اتوبان امام علي و مترو زودتر به پايان برسد!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 26 بازدید