چند خبر از جنگلهاي لويزان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

1-     امروز ( 9/12/84 ) سه نفر كارشناس از دادگستري + سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران+ اداره منابع طبيعي استان تهران به منظور ارائه گزارش كارشناسي و تخمين وسعت تخريب در محل جنگلهاي تخريب شده لويزان حاضر شدند . البته كارسناس شهرداري وسعت تخريب را هزار اصله در هر هكتار تخمين زده ولي كارشناس منابع طبيعي دوهزار و چهارصد اصله. كه اختلاف قابل توجهي دارند.

2-     به گفته يك منبع غير رسمي قاضي مرتضوي براي حل اختلاف موجود بين شهرداري و سازمان منابع طبيعي مسئولان هر دو سازمان را به جلسه محرمانه اي دعوت كرده كه از جزئيات اين جلسه غير از حاضرين و خدا كسي با خبر نيست! ولي ظواهر امر اين طور نشان مي دهد كه اين جلسه باعث مساعدت اين دو سازمان شده تا حدي كه گويا شهرداري حاضر شده قسمتي از اراضي تحت نظر خود را براي اسكان خانوارهاي ساكن در حاشيه جنگل لويزان (كه اين خانوارها هم از موافقان سر سخت احداث بزرگراه بودند) تدارك ببيند. كه فعلا در حد حرف است !!!

3-     فضل ا... كولاني مدير كل منابع طبيعي استان تهران امروز اعلام كرده كه با استفاده از عكس هاي هوايي و شواهد قرائن از جمله الگوي كاشت درخت ها در لويزان موجود تعداد درخت هاي قطع شده در مرحله اول هفت هزار اصله بوده و در مرحله دوم هفت صد اصله . كه اين مرحله دوم همان مرحله پاكسازي زمين از آثار جرم آقايان بوده ! همچنين كولاني اضافه كرده كه عبور اتوبان از جنگل بر خلاف خواست و اراده ما بوده چون قانون، وظيفه حفظ و نگهداري ا اراضي جنگي ئ ملي را به منابع طبيعي محول كرده و مطمئن هستيم كه تخريب جنگل آخرين راهكار نبوده و نيست. به همين خاطر به هيچ وجه از مواضع قانوني خودمان كوتاه نمي آييم و جنگل را واگذار نمي كنيم در غير اين صورت آن روز استعفاي خودم را خواهم داد.

4-     دادستان تهران هم تا به امروز دستور ادامه عملات بزرگراه را صادر نكرده.

5-     و خبر آخر اينكه شبكه سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي و توسعه پايدار تهران هم ديروز  به خاطر قطع درختان جنگل هاي لويزان شكايتي بر عليه معاونت فني عمراني شهرداري تهران تنظيم كرده و به مراجع قضايي تحويل داده. دكتر حميده توسلي دبير اين شبكه روز يكشنبه در گردهمايي جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست - كه به منظور بررسي وقايع اخير لويزان در محل دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران برگزار شده بود – اعلام كرد اين دادخواست به استناد بند (چ) ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه تنظيم شده است . وي همچنين گفته كه پارك ها جنگلي لويزان، سرخه حصار، قوچك، گيشا، چيتگر، جهان نما، دوشان تپه، سوهانك، آزاد كوه، لتيان، بيجيك و كلات پارك هاي مهم جنگلي تهران هستند كه در سالهاي پيش از انقلاب به منظور جلوگيري از گسترش بي رويه تهران و همچنين ريه هاي تنفسي پايتخت احداث شده اند .

 

/ 0 نظر / 18 بازدید