earthsoldier

گيج بازی های يک سرباز

واقعا دارم گیج می شم. کاملا هم جدی می گم.

چند وقت پیش در منطقه خجیر به دو لاک پشت برخورد کردم. این موجود همیشه برام عجیب بوده. موجودی هیچ سر و صدای نداره، هیچ وسیله دفاعی هم نداره. فقط می تونه توی لاک خودش پناه بگیره . حتی فرار هم نمی تونه بکنه.

اونجا بود که به فکر افتادم، سهم این لاک پشتها از زندگی چیه؟ ما داریم زندگی می کنم یا اونها؟

احساس می کنم اون ها هم زندگی می کنن هم زندگی می سازن. اما در مورد خودمون فکر می کنم ما فقط مصرف کننده ایم. ما داریم از زندگی استفاده می کنیم. اون رو نمی سازیم، حتی خرابش هم می کنیم.

نمی دونم، دوست دارم کمکم کنید. این و می دونم که اگر لاک پشت ها از چرخه حیات حذف بشن یه جای کار دنیا می لنگه، اما می خوام بدونم اگر انسان حذف بشه چطور؟

منکه فکر کنم وجود انسان ها باعث میشه یه جای کار بلنگه! البته ممکنه این ادعا بیشتر به طنز شبیه باشه ولی این عقیده باطنی منه و جداْ به این حرف معتقدم. از شما هم خواهش می کنم اگر خواستید کامنت بگذارید از بیان احساس و این جور چیزها بپرهیزید. چون واقعا برام خیلی مهمه که بدونم بقیه چی فکر می کنن. خواهش می کنم اگر کسی (با مدارک علمی) می دونه انسان توی زنجیره حیات واقعا چه جایگاهی داره و حذفش چه پیامد احتمالی داره چند خطی برای من بنویسه و نگذاره من اینجور پریشون فکر بمونم!

ممنون

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - سرباز زمين