earthsoldier

فرياد

صدايی می آيد مثل صدای موتور گازی - چشمهايم را باز ميکنم - هوا هنوز تاريک است - زنم و بچه ها هنوز خوابند- اول فکر می کنم شايد عده ای برای تفريح آمده باشند- صدايی ديگر که وابسته به صدای موتور گازی است بلند می شود- صدا آشناست - سريع از جا بلند می شوم- لعنتی ها - دوباره پيدايشان شد- چراغ قوه را بر می دارم- به طرف صدا می دوم - صداهای درهم می شنوم- چند نفر با هم حرف می زنند-  آرام به طرفشان می روم - پنج ، شش نفری می شوند - می ترسم - کمين می کنم- با خودم فکر می کنم بهتر است به مرکز اطلاع بدهم- آرام بر ميگردم - ولی زير پايم ناگهان خالی می شود و من به زمين می افتم- متوجه من شده اند- دنبالم می گردند- ولی صدای موتور گازی اجازه نمی دهد به خوبی جای مرا تشخيص دهند- فکر می کنم پايم شکسته باشد- درد شديدی دارم - با هر جان کندنی که هست بلند می شوم - راه رفتن برايم دشوار است - احساس می کنم چيزی به من نزديک می شود - سعی می کنم سريعتر بروم ولی درد پا امانم نمی دهد- هر چه تقلا می کنم جز درد و چند قدم کوتاه پيشرفت، چيزی عايدم نمی شود- دوباره زير پايم خالی می شود- سکندری می خورم - صدای پايي می آيد - صدای پا می دود- من چراغ قوه را روشن می کنم - يک نفر پيدايش می شود- چراغ قوه اش را روشن می کند - نه ريش دارد و نه سبيل - سر و کله ديگري پيدا می شود - بالای سرم ايستاده اند - آن يکی می گويد بالاخره پيدايش کرديم - اين همانی بود که دفعه قبل مزاحم شد - تقريبا می شناسمشان - يکيشان به طرف من می آيد - من همانطوری که افتاده ام می خزم - دنده هايم درد می کند - به پايم فشار می آورم - تازه يادم می افتد که درد می کند - دستی کتفم را می گيرد و می گويد کجا؟! - من ساکتم و از درد به خود می پيچم - دست ديگری آن يکی کتفم را می گيرد - از جا بلندم می کنند - صدای موتور گازی ديگر قطع شده - کشان کشان تا کنار وانت می برندم - به داخل وانت هلم می دهند و يکی بالا می آيد و با طناب دستهايم را می بندد - چشمهايم را هم می بندند - ماشين حرکت می کند- کمی بعد وانت می ايستد و من را هم به بيرون می کشند - روی زمين افتاده ام و لام تا کام چيزی نمی گويم - نمی دانم چکار بايد بکنم - موتور گازی روشن می شود - صدای حرف زدن يکی نفر را خيلی گنگ و نا مفهوم می شنوم - نمی دانم چه می گويد - صدای موتور گازی زيادتر می شود - نزديک نر می شود - بازهم نزديک تر - لرزشش را روی پاهايم حس می کنم - پايم می سوزد - درد می گيرد - بيشتر - بيشتر - بيشتر - آنقدر که درد شکسن پايم در مقابلش هيچ است - من ديگر تحمل ندارم فرياد می کشم - فرياد - فرياد - پايم ديگر درد نمی کند - درد قطع می شود - موتور گازی هم دور می شود - صدايش قطع می شود - صدايی می گويد اين هم برای اينکه ادب شوی -!  به من می گويد - کمی سرگيجه دارم - آرام آرام احساس می کنم يک کوه را روی پايم هل می دهند - پايم درد نمی کند - احساس کوفتگی دارم - شديد - شديدتر - خلی شديد تر - سعی می کنم يک پايم را تکان دهم ولی خيلی سبک شده - آن يکی هم همينطور - چيزی حس نمی کند - انگار نه انگار - پايم نيست - آن يکی هم نيست - پلک هايم سنگين می شود - سنگين و سنگين و سنگين ... - چند ساعتی بی هوش بودم نمی دانم چند ساعت - يادم می آيد که من ديگر پا ندارم - پايم قطع شد - مثل کاج ها و افراها و بلوط ها و سپيدارها - قطع شد و من مثل هميشه نتوانستم هيچ کاری بکنم - تنها صدای قطع شدنشان را گوش دادم ...

خدا...... 

من لبريزم از صداي موتور گازي ها و شكستن ها و افتادن ها و كشيدن ها و بردن ها ...

 و تو لبريزی از فرياد کمک من

کمک ...

کمک ...

کمک ...

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين

تخريب لويزان آغازي تازه براي رشد پايتخت

 

در خبرهاي امروز داشتيم كه حميده توسلي (دبير شبكه تشكلهاي زيست محيطي و توسعه پايدار تهران ) اعلام كرده بود كه 12 پارك جنگلي مهم تهران به منظور جلوگيري از رشد بي رويه تهران احداث شده اند. همچنين عبور اتوبان از ميان جنگل باعث تخريب هر چه بيشتر جنگل خواهد شد. علاوه بر اين مسئولان شهرداري تهران هم بار ها اعلام كرده اند عبور اتوبان از ميان جنگلهاي لويزان راه حلي كوتاه مدت خواهد بود و براي پنج سال آينده مي بايست به فكر چاره جديدي بود. پس مي توان اين طور نتيجه گرفت كه احداث بزرگراه آن هم در ميان جنگل آغاز يك تخريب بزرگتر است چرا كه با توجه به رشد جمعيت و افزايش بي قيد و بند عرضه خودرو، در سالهاي آينده مي بايست منتظر تخريب پارك هاي جنگلي ديگر اطراف تهران باشيم كه اين خود آغازي ديگر براي رشد سريع تهران است. و به علاوه اين كار با اصول توسعه پايدار –كه از شعارهاي انتخاباتي آقاي محمد باقر قاليباف (شهردار فعلي تهران) بود- مغايرت دارد.

آقاي ئيس جمهور

آقاي رئيس مجلس

آقاي رئيس قوه قضاييه

آقاي شهردار

آقاي ....

آقاي ....

شايد ديگر وقت آن رسيده كه الگوهاي قديمي را دور بريزيم.

شايد ديگر وقت آن رسيده كه كمي به محيط زيست فكر كنيم

شايد ديگر وقت آن رسيده كه پنجره اتاق كارمان را باز كنيم و نگاهي به ترافيك و هواي آلوده تهران بكنيم

شايد ديگر وقت آن رسيده كه بفهميم توسعه سياسي و اقتصادي بايد پايدار باشند نه مخرب

ما هم به منابع طبيعي احتياج داريم

از آينده بترسيم!

خدا ما را مي بيند...

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين

چند خبر از جنگلهاي لويزان

 

1-     امروز ( 9/12/84 ) سه نفر كارشناس از دادگستري + سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران+ اداره منابع طبيعي استان تهران به منظور ارائه گزارش كارشناسي و تخمين وسعت تخريب در محل جنگلهاي تخريب شده لويزان حاضر شدند . البته كارسناس شهرداري وسعت تخريب را هزار اصله در هر هكتار تخمين زده ولي كارشناس منابع طبيعي دوهزار و چهارصد اصله. كه اختلاف قابل توجهي دارند.

2-     به گفته يك منبع غير رسمي قاضي مرتضوي براي حل اختلاف موجود بين شهرداري و سازمان منابع طبيعي مسئولان هر دو سازمان را به جلسه محرمانه اي دعوت كرده كه از جزئيات اين جلسه غير از حاضرين و خدا كسي با خبر نيست! ولي ظواهر امر اين طور نشان مي دهد كه اين جلسه باعث مساعدت اين دو سازمان شده تا حدي كه گويا شهرداري حاضر شده قسمتي از اراضي تحت نظر خود را براي اسكان خانوارهاي ساكن در حاشيه جنگل لويزان (كه اين خانوارها هم از موافقان سر سخت احداث بزرگراه بودند) تدارك ببيند. كه فعلا در حد حرف است !!!

3-     فضل ا... كولاني مدير كل منابع طبيعي استان تهران امروز اعلام كرده كه با استفاده از عكس هاي هوايي و شواهد قرائن از جمله الگوي كاشت درخت ها در لويزان موجود تعداد درخت هاي قطع شده در مرحله اول هفت هزار اصله بوده و در مرحله دوم هفت صد اصله . كه اين مرحله دوم همان مرحله پاكسازي زمين از آثار جرم آقايان بوده ! همچنين كولاني اضافه كرده كه عبور اتوبان از جنگل بر خلاف خواست و اراده ما بوده چون قانون، وظيفه حفظ و نگهداري ا اراضي جنگي ئ ملي را به منابع طبيعي محول كرده و مطمئن هستيم كه تخريب جنگل آخرين راهكار نبوده و نيست. به همين خاطر به هيچ وجه از مواضع قانوني خودمان كوتاه نمي آييم و جنگل را واگذار نمي كنيم در غير اين صورت آن روز استعفاي خودم را خواهم داد.

4-     دادستان تهران هم تا به امروز دستور ادامه عملات بزرگراه را صادر نكرده.

5-     و خبر آخر اينكه شبكه سازمان هاي غير دولتي زيست محيطي و توسعه پايدار تهران هم ديروز  به خاطر قطع درختان جنگل هاي لويزان شكايتي بر عليه معاونت فني عمراني شهرداري تهران تنظيم كرده و به مراجع قضايي تحويل داده. دكتر حميده توسلي دبير اين شبكه روز يكشنبه در گردهمايي جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست - كه به منظور بررسي وقايع اخير لويزان در محل دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران برگزار شده بود – اعلام كرد اين دادخواست به استناد بند (چ) ماده 4 آيين نامه اجرايي ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه تنظيم شده است . وي همچنين گفته كه پارك ها جنگلي لويزان، سرخه حصار، قوچك، گيشا، چيتگر، جهان نما، دوشان تپه، سوهانك، آزاد كوه، لتيان، بيجيك و كلات پارك هاي مهم جنگلي تهران هستند كه در سالهاي پيش از انقلاب به منظور جلوگيري از گسترش بي رويه تهران و همچنين ريه هاي تنفسي پايتخت احداث شده اند .

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين

مطالبی درباره سوزني برگ ها

 

اين رده گياهي شامل تعداد بسيار زيادي از درختان با ا بعاد بزرگ، تنه هاي راست و كشيده و سريع الرشد (نسبت به پهن برگان) مي باشند. اين درختان در نواحي مختلف دنيا از نواحي قطبي گرفته تا مناطق معتدله، معتدله سرد، مديترانه اي، گرم شمال آفريقا و حتي نواحي استوايي (به خصوص در قاره هاي آسيا و آمريكا) گسترش داشته و جنگلهاي وسيعي را به ويژه در نيمكره شمالي، شمال روسيه، شمال آمريكا و كانادا و شمال اروپا تشكيل مي دهند. كشور ايران به خاطر شرايط اقليمي خاص حاكم درمناطق مختلف آْن، از نظر حضور گونه هاي سوزني برگ بسيار ضعيف بوده و فقط چند گونه از اين نوع درختان بومي ايران هستند.

سوزني برگ ها ويژگي هاي زيادي دارند و به همين عليت كشت و تكثير آن ها مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين اين ويژگيها عبارتند از:

-         هميشه سبز بودن برگ هاي اين درختان

-         رويش نسبتا سريع بسياري از گونه ها

-         زيبايي شكل ظاهري آن ها (به ويژه در جواني)

-         قابليت توليد چوب پر مصرف در صنايع مختلف

-         مقاومت زياد در برابر آلودگي هوا

-         و مهمتر از همه كم نياز بودن اين درختان (به آب و...)

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين

سوزني برگ ها اهميت دارند

به گفته بعضي از آقايان درختهای قطع شده در لويزان كاج بوده اند كه از خانواده سوزني برگ ها هستند و از ارزش زيست محيطي قابل توجهي برخوردار نيستند!! و در عوض درختان پهن برگ از ارزش بيشتري برخوردارند.  جالب است ! اين توجيه آقايان آدم را به فكر وا مي دارد كه اگر درختان سوزني برگ اهميت كمي دارند پس چرا هر ساله در روز درختكاري با نظرمستقيم شهرداري و سازمان جنگل ها و مراتع تعداد بسيار زيادي درخت سوزني برگ كاشته مي شود؟ خدا داند!!!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين

شهرداري دست بردار نيست يا آقاي قاليباف؟!!

تخريب جنگل هاي لويزان دوباره شروع شد. پنج شنبه 4/12/84 ماموران شهرداري پيرو حكم قضايي مبني بر پاكسازي محل از اثر تخريب دوباره دست به تخريب پارك جنگلي لويزان زدند و اين بار 700 اصله درخت ذيگر قطع شد. كه تا كنون جمعا درحدود 13 هزار درخت از اين پارك جنگلي نابود شدند. البته ماشين تخريب هنوز روشن است و گويا شهرداري دست بردار نيست. بعضي ها مي گويند علت اين سماجت شهرداري واقع شدن منزل آقاي قاليباف (شهردار فعلي) در شهركي حوالي محدوده پروژه است و ايشان مجبورند هر شب براي رسيدن به منزل در ترافيك بمانند و اين پروژه به ميزان قابل توجهي از اين بار ترافيكي مي كاهد!! كاش آقاي قاليباف ساكن خيابان نظام آباد بود تا ترتيبي اتخاد مي كرد تا پروژه هاي اتوبان امام علي و مترو زودتر به پايان برسد!

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين

روزنامه شرق دوشنبه ۲۴/۱۱/۸۴ صفحه جامعه

رئيس شوراى شهر تهران اعلام كرد:

شهردارى از قطع درختان
 
پارك جنگلى لويزان خبر
 
 داشت

 
171726.jpg
گروه اجتماعى: رئيس شوراى شهر تهران روز گذشته تكليف قطع چند هزار اصله درخت پارك لويزان را روشن كرد. در حالى كه مدير كل محيط زيست استان تهران از نبود مجوز براى قطع اين درختان صحبت مى كند، رئيس شوراى شهر تهران اعلام كرد قطع درختان پارك لويزان براساس مصوبه شوراى شهر تهران بوده است... ادامه

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين

روزنامه شرق يكشنبه ۲۳/۱۱/۸۴ صفحه جامعه

همزمان با تعطيلات چهارروزه صورت گرفت
قطع هفت هزار درخت پارك جنگلى لويزان

 
گروه اجتماعى: شهردارى تهران براى احداث و بازگشايى ادامه مسير بزرگراه شهيد زين  الدين در شرق تهران _ ادامه بزرگراه شهيد همت _ در نيمه شب تاسوعاى حسينى بيش از ۷ هزار اصله از درختان جنگل لويزان را قطع كرد... ادامه

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        شنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٤ - سرباز زمين